Nyhedsbreve

Nyhedsbrev billede

Marts 2024

 1. Generalforsamlingens dagsorden
 2. Efter generalforsamlingen kl.20.00: foredrag v/ Lene Floris. Alle velkomne
 3. Formandens årsberetning
 4. Sagen om grilskur på Jernbanevej 3
 5. Om Møllevangen 1, Holbæk
 6. Olafur Eliasons skulptur i Strandparken lider
 7. FBL-Holbæks foredragsaktivitet
 8. Holbæk Kassernes Komandantbygning
 9. Hvad er en SAVE-registrering
 10. Sommerudflugten
 11. Hjemmesiden www.fbl-holbaek.dk
Læs nyhedsbrev
Nyhedsbrev billede

November 2023

 1. Arkitekturpolitikken er vedtaget
 2. Orø Præstegård. Lokalplanen er vedtaget
 3. Udviklingen af Holbæk stationsområde
 4. Skilte og QR-koder i byrummet ved seværdigheder mm.
 5. Faglig rådgivning, den tidligere Bygmesterskole
 6. Holbæk Kaserne – igen
 7. FBL foredragsaktivitet
 8. Medlemsudflugten i august til Nørre Jernløse Mølle
 9. Hjemmesiden
Læs nyhedsbrev
Ebberupvej 24, Hvalsø

SOMMER 2023

 1. Resumé fra generalforsamlingen den 14. marts
 2. Orø Præstegård. Forslag til bevarende lokalplan er i høring.
 3. Tilladelse til nedrivning af kampestensgård
 4. Arkitekturpolitik
 5. Skal Audebo Pumpestation fredes?
 6. Om Ivar Bentsens villa Møllevangen 1, Holbæk
 7. Strandparkens Olafur Eliasson skulptur
 8. Udflugt til Nr. Jernløse Mølle den 27. august
 9. Nye medlemmer
Læs nyhedsbrev
Orø Præstegård

Februar 2023

 1. Dagsorden til generalforsamlingen
 2. Formandens årsberetning
 3. Tempelkrog Nords pumpehus
 4. Ny villa ved Tuse Kro og Kirke
 5. Arkitekturpolitik
 6. Retningslinier for Solenergianlæg er vedtaget
 7. Orø Præstegård, sidste nyt
Læs nyhedsbrev

Oktober 2022

 1. Arkitekturpolitik i Holbæk Kommune
 2. Orø Præstegård truet af delvis nedrivning
 3. Solenergianlæg – nyt kommune- plantillæg på vej
 4. Solceller på taget på Riffelhavevej, Holbæk?
 5. Tuse Kros skorsten(e)
 6. Om rundvisningen i Jyderup den 11. september
 7. Ny hjemmeside er stadig på vej
 8. Nye medlemmer
LÆS NYHEDSBREV
NYHEDSBREVE

Juni 2022

 1. Generalforsamlingen den 24. marts, resumé

 2. Aggersvold. Om FBL-Holbæks høringssvar
 3. Elværket i Tølløse
 4. Holbæk Kaserne, besigtigelse sammen med kommunen og Holbæk Museum
 5. Større projekter er måske på vej på tidligere industrigrunde: Margarinefabrikken i Tølløse, Mørkøv Savværk og Mostparken i Tølløse
 6. Arkitekturpolitikken. Idéfasen er startet
 7. Foredrag den 4. maj om bebyggelsesudviklingen på landet 1800-1950
 8. FBL-Holbæks Jubilæumsudstilling
 9. Invitation til historisk rundvisning i Jyderup
 10. Ny hjemmeside er på vej
LÆS NYHEDSBREV

Marts 2022

 1. Dagsorden for generalforsamlingen 24. marts 2022

 2. Formandens årsberetning
 3. Jubilæumsudstillingen
 4. Ændringer til foreningens vedtægter er vedtaget
 5. Indkomne sager:
 6. Hørbygård, Tuse Næs
 7. Vognserup Gods, Regstrup
 8. Aggersvold Gods, Jyderup
 9. Besigtigelse af Holbæk Karserneområde
 10. Arkitekturpolitik
 11. Om Team Bevaring
 12. Planfaglig fredag
 13. Guided tur til Jyderup, arrangement på vej
LÆS NYHEDSBREV

November 2021

 1. FBL-Holbæks bygningspræmiering 2021: A/B Bjelkes Hus, Holbæk
 2. Jubilæumsudstillingen ”Holbæks Herligheder” er på Jyderup Bibliotek i november og på Svinninge Bibliotek i december
 3. Siden sidste nyheddsbrev i august 2021
  Høringssvar:
 4. Høringssvar om Stationsbygningen i Jyderup. Lokalplan 11.22 er vedtaget
 5. Blegstræde Hage, Holbæk. Lokalplan 1.58 er vedtaget
 6. Renoveringen af Østre Skole i Holbæk
 7. Lerchehuset, Slagelsevej 12, Jyderup. Dispensation fra lokalplan 11.13
  Besigtigelser:
 8. Blindestræde 2A, Holbæk
 9. Borgerstiftelsen på Markedspladsen i Holbæk. Nyt naturskifertag
 10. St. Taastrup Præstegård. Hvad er dens fremtid?
 11. Ekstraordinær generalforsamling den 30. november
 12. Arkitekturpolitik
 13. Mindeord om Peter Kristian Haugaard. f. 24.april 1949 – d. 7. nov. 2021
LÆS NYHEDSBREV

August 2021

 1. Udstilling om Holbæks herligheder fra mandag den 23. august til fredag den 24. september på Holbæk Bibliotek

 2. Tur til Audebo Pumpestation søndag den 12. september kl. 10.30 for alle medlemmer. Invitation
 3. Ny hvervefolder
 4. Generalforsamlingen den 26. maj
  Høringssvar og borgermøder
 5. Stationsbygningen i Jyderup. Screening og miljøvurdering
 6. Severinsminde, Tuse. Solcelleanlæg. Lokalplanforslag 7.11
 7. Blegstræde Hage, Holbæk. Lokalplanforslag 1.58
  Besigtigelser:
 8. Renoveringen af Østre Skole i Holbæk
 9. Kastanievej, Holbæk
 10. Andre tiltag – arkitekturpolitik i Holbæk Kommune
LÆS NYHEDSBREV

Maj 2021

 1. Dagsordenen for generalforsamlingen den 26. maj 2021
  Høringssvar:
 2. Ahlgade 6-8, lokalplanforslag 1.55
 3. Havnevej 46-48, lokalplanforslag 1.57
 4. Blegstræde hage, udkast til lokalplanforslag
 5. Holbæk Have, lokalplanforslag 3.83
 6. Kommuneplanforslag 2021
  Besigtigelser:
 7. Østre Skoles nye ventilationsrør
 8. Blindestræde 2A m.fl., Holbæk, nabohøring
 9. Isefjordsvej nye fortovsbelægninger
 10. Arkitekturens Dag den 5. oktober 2020
 11. FBL-Holbæk bliver 50 år.
LÆS NYHEDSBREV