Team Bevaring

Team Bevaring er et fælles samarbejde mellem Holbæk Kommune, Museum Vestsjælland og Bevaringsforeningen.

På generalforsamlingen i 2016 kom vores daværende borgmester Søren Kjærsgaard i sit foredrag med en opfordring til foreningen om at deltage i et samarbejde med kommunen og Museum Vestsjælland. Det sagde vi med det samme ja til, og ”Team Bevaring” blev hurtigt herefter oprettet. Sammen med to repræsentanter fra Museum Vestsjælland deltager foreningen med to repræsentanter i møder i ”Team Bevaring”, hvor kommunen deltager med tre medarbejdere fra Planafdelingen og tre fra Bygningsmyndigheden.

Vi holder møde cirka en gang i kvartalet, og vi laver dagsordenen i fællesskab. Møderne er til udveksling af synspunkter om aktuelle projekter eller sager. I det sidste års tid har emnerne været mange, herunder om lokalplaner på vej, om bylivsstrategien i kommunen, om registrering af bevaringsværdige bymiljøer og bygninger, om ny anvendelse af fredede og bevaringsværdige bygninger som DSBs ubenyttede stationer, Jyderup Præstegård og den nedlagte Østre Skole.

Administrationen får museets og vores faglige input til deres egne overvejelser, og vi får en større viden om, hvad der rører sig på det plan- og bygningsmæssige område på rådhuset og blandt kommunens borgere. Vores overvejelser om områder, der bør tages hånd om inden for vores emnekreds, bliver drøftet i dette meget uformelle forum. Det giver overblik og handlekraft at være velorienteret.