Links

LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

Landsforeningen virker for øget kvalitet i nybyggeriet og for, at kommuneplanlægningen og andre offentlige redskaber tager landskabets kvalitet og interesser mere alvorligt.

Landsforeningen kan foreslå bygnings- og landskabsfredninger til statens Særlige Bygningssyn og har indsigelsesret i alle foreslåede fredninger.

Landsforeningen er desuden paraplyorganisation for en lang række lokale bevaringsforeninger, blandt andet FBL-Holbæk.

FBL-Holbæk og andre lokalforeninger er medlemmer af Landsforeningen, få bistand ved komplicerede opgaver. Desuden har vi adgang til forskellige værktøjer, som man som lokalforening kan have glæde af.

www.byogland.dk

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

Slots- og Kulturstyrelsen har beskrivelser af traditionelle materialer og gamle byggemetoder. En detaljeret vejledning i bygningsdelenes vedligeholdelse og istandsættelse findes også her. Link

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside er også en række såkaldte faglige retningslinier for fredede bygninger. Retningslinierne kan bruges til helt almindelig renovering. De giver gode forklaringer på, hvordan en istandsættelse skal gribes an. Link

CENTER FOR BYGNINGSBEVARING

Har praktiske vejledninger om ombygning og istandsættelse af ældre bygninger, om de traditionelle materialer, og om hvordan man bruger dem. Det er en skattekiste.

www.bygningsbevaring.dk

Centeret afholder også mindre kurser for interesserede, f.eks. i istandsættelse af gamle vinduer, bindingsværk, murværk osv.

ARKITEKTFORENINGEN

Bevaringsguide for Bedre Byggeskik huse. Udgivet af Bygningskultur Danmark i 2011 og skrevet af Jeanne Brüel. Guiden fører os igennem de korrekte arkitektoniske og håndværksmæssige løsninger for Bedre Byggeskik huse. Guiden gælder i vid udstrækning også for det finere murede byggeri opført mellem 1850 og 1950. Bogen kan downloades gratis hos Arkitektforeningen.


www.arkitektforeningen.dk
Søg på Bedre Byggeskik (Direkte link)

BYGGEFILM.DK

Byggefilm.dk er en samling af korte film om forskellige bygningsdele, materialer, håndværk og udførelse.

www.byggefilm.dk