Præmierede

2021 Bjelkes Hus, Holbæk.

I jubilæumsåret faldt valget på en gennemført flot istandsættelse af facaderne på Andelsboligforeningen Bjelkes Hus, Klosterporten 2 og Rådhusstræde 16, Holbæk.

På Arkitekturens dag den 4. oktober 2021 blev plaketten overrakt, og andelsboligforeningen lagde lokaler til rådighed til overrækkelsen sammen med et fornemt traktement i dagens anledning.

Bjelkes Hus er en 3 ½ etages hesteskoformet bygning med fuld kælder og opført i 1913.

2019 Tempelkrogen, Ågerup

2018 Elefant Apoteket Ahlgade 32

2019 2017 Søstrenes Gård, Ahlgade 13, forhuset.

2015 Kappelanboligen Kirkestræde 2B

2013 Huset på Næsset, Udbyvej 52

2002 Bakkekammen 49

2000 Grand ejendommen Ahlgade 48 c

1998 Kirkestræde 18

1991 Ahlgade 26 / Nygade, (Hagner Foto)

1989 Hagestedgård, Nykøbingvej 84, v. Anders Hvass

1987 Støbejerns gitteret mod Jernbanevej, Skt. Nikolai kirkegård.

1986 Underhuset, Ahlgade 47 d,e,f

1985 Ahlgade 3, pakhuset (Bell System)

1984 Nygade 20 (Bikuben)

1982 Kappelanboligen, Kirkestræde 2B

1980 Rolighedsstræde 18

1978 Gartnerhuset, Rådhusvej 8, -10,- 12.

1976 Elefantapoteket, Ahlgade 32.