Bliv medlem af FBL-Holbæk

Vi glæder os til at dele vores engagement og nysgerrighed med dig!
Som medlem af FBL-Holbæk modtager du fra bestyrelsen 3-4 nyhedsbreve i løbet af året pr. mail.
Fra vores landsforening får du 4 gange om året tilsendt medlemshæftet ”By og Land”
Desuden inviterer vi som minimum til én ekskursion til spændende steder i Holbæk Kommune.

Et medlemskab af FBL-Holbæk koster årligt:
Almindeligt medlemskab: 200 kr.
Virksomhedsmedlemsskab: 400 kr.

Beløbet indsættes på FBL-Holbæks konto 0520 0001009924
Husk at angive fulde navn, postadresse og e-mail ved indbetalingen.

Dit medlemskab træder i kraft, når vi har modtaget din indbetaling af kontingentet.
Umiddelbart efter sender vi til dig med alm. post et velkomstbrev og et par blade fra Landsforeningen og FBL-Holbæks nyhedsbreve mm.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.