Formål og kriterier

Præmiering for bevaringsværdig indsats i Holbæk Kommune

Bevaringsforeningens pris tildeles den bygning, det bygværk eller den landskabelige attraktion, som bidrager til bevarelse og berigelse af den fysiske kulturarv.

Det vil fortrinsvis være en bygning som er nænsomt renoveret og bragt i overensstemmelse med bygningens oprindelig tænkte arkitektur. Men det kan også være præmiering i forbindelse med bevarelse og styrkelse af afgrænsede bymiljøer eller landskabelige elementer.

Der lægges vægt på at det er bygningen eller lokationen der præmieres og at den udleverede plakette kan anbringes som en synlig påskønnelse heraf.

Hvert år opfordres foreningens medlemmer til at komme med forslag til emner, som kunne komme i betragtning.

Bestyrelsen vurderer de indkomne og nominerede projekter og udvælger suverænt hvem plaketten tildeles.

Følgende kriterier vil indgå i vurderingen.

  • Arkitektoniske kvaliteter.
  • Håndværksmæssige kvaliteter

Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering vil ligeledes kunne indgå i vurderingen.:

  • Den gode arkitektur.Gode og smukke nybygninger. Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse, opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
  • Den gode renovering.God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre et byggeri til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
  • Det gode byrum.Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, værested, andre spændende aktivitetsrum; det kan også være identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne. Her er der bl.a. tænkt på byernes beliggenhed på kanten af Hammer Bakker og fladen op mod Jyske Ås.
  • Det smukke haveanlæg.Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.