Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 21. Marts 2024 kl 18:45
Generalforsamlingen finder sted på Holbæk bibliotek, Nygade 9, i den store sal.

1) Valg af dirigent
2) Beretning ved formanden for bestyrelsen
3) Forelæggelse det reviderede årsregnskab til godkendelse
4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlem er:
– Birgitte Degener – som er villig til genvalg
– Peter Sorenius – som er villig til genvalg
På valg som suppleant er:
– Kristian Lund – som er villig til genvalg
– Tommy Woxholt – som er villig til genvalg
7) Valg af revisorer
På valg som revisor er:
– Leif Bahn – som er villig til genvalg
– Henning Østergaard – som er villig til nyvalg som revisor
8) Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen kl. 20.00:
     Foredrag ved Lene Floris.
     Alle er velkomne

Bedre Byggeskik.
Nostalgi eller bæredygtige værdier?

Bedre Byggeskik er både en forening stiftet i 1915 og en bredere bevægelse, som havde stor udbredelse iDanmark i første halvdel af 1900-årene. Hvem stod bag, og hvilke værdier var i fokus? Hvilke resultaternåede man, og kan vi lære af dem i dag? Foredraget giver eksempler på bygninger fra kendte arkitekter og ”Tegnehjælpen”, og der vises billeder fra hele Danmark, men har især fokus på Sjælland/Holbæk-området.