Billedet er fra indvielsen af Gelsted Station den 4. februar i år

Efter FBL-Holbæks generalforsamling torsdag den 21. marts holdt mag.art Lene Floris et foredrag om Bedre Byggeskik med fokus på Holbæks byggeaktivitet fra den første halvdel af 1900-tallet.

I Holbæk og omegn er det især Ivar Bentsen og Maríus Pedersen, som har slået deres navne fast som arkitekter på opførelse af adskillige Bedre Byggeskik bygninger.

Men arkitekter i hele landet fik i den periode opført et stort antal bygninger efter Bedre Byggeskiks principper.

Heinrich Wenck var én af dem. Han var Statsbanernes chefarkitekt fra 1894 til 1921 og har tegnet adskillige stationer med udgangspunkt i Bedre Byggeskik. Han er dog også præget af Nationalromantikken, som ligger lidt før og lapper ind over Bedre Byggeskik perioden.

Realdania har netop afsluttet istandsættelsen af Gelsted Station på Fyn beliggende mellem Odense og Middelfart. Realdania har købt stationsbygningen, som ikke længere anvendes af DSB. Nu om dage kan passagererne nøjes med et halvtag, en tjek ind og tjek ud stander og en billetautomat.

Realdania har udgivet en fin bog om stationsbygningens tilblivelse og historien om restaureringen. Lene Floris har været medforfatter og kan tilbyde alle FBL-Holbæks medlemmer bogen til 139 kr. – en rabat på 60 kr.

Bestil bogen ved at gå ind på www.realdaniabyogbygklubben.dk/lenefloris