Kommunalbestyrelsen har den 25. oktober 2023 vedtaget Holbæk Kommunes Arkitekturpolitik.
FBL-Holbæk sætter stor pris på dette initiativ og vil hermed lykønske kommunen med resultatet.

FBL-Holbæk har med tilfredshed konstateret, at mange af vores bemærkninger i de to høringssvar, vi har sendt til kommunen, er blevet indarbejdet i den endelige udgave.

Et væsentligt kapitel er dog helt udgået, siden det første udkast til Arkitekturpolitikken den 24. maj i år blev offentliggjort. Det finder vi meget kritisabelt. Dog er der åbnet en dør på klem i kommunens svar på vores bemærkninger til det endelige forslag:

”Administrationen finder, at beslutning om at nedsætte et rådgivende arkitekturråd ikke bør træffes med nærværende sag, da rammerne om arkitekturrådets arbejde, herunder udpegning af rådets deltagere og fastlæggelse af rådets funktion og arbejdsopgaver, ikke er klarlagt, og ville forudsættes forelagt ved en efterfølgende selvstændig beslutningssag.”

FBL-Holbæk vil arbejde på, at politikerne snarest får forelagt forslag til etableringen af et Arkitekturråd.