Nominerede

Til præmiering med en plakette er foreløbig følgende blevet foreslået.:

Søstrenes Gård, Ahlgade

 

Søstrenes Gård, ( Blev præmieret 2017 )

Gå tilbage til PRÆMIERING og se den samlede liste over tidligere præmierede.

Ahlgade 13.
En privat forening fik i 2016 afsluttet renoveringen af forhuset mod Ahlgade. med fornyelse af tag, afrensning af facader, nye fuger og maling af vinduer m.v.

 

 

 

 

Jernbanevej 6

Det tidligere Foreningshus,

Jernbanevej 6.
Trods en hård dom fra Kommunens side, har huset nu på private hænder fået nyt liv efter en vel gennemført genovering.

 

 

 

 

 

Ahlgade nr 5.
Et andet godt eksempel, hvor en privat mand gennem en årrække har forstået at vedligeholde og tilbageføre et smukt byhus til sin oprindelige skikkelse.

 

 

 

 

 

 

 

Laden på Aggersvold

Ladebygningen,

Aggersvold.
Renoveringen af den store staklade for et par år siden fortjener også at blive fremhævet for en smuk og vel gennemført forvandling til en fin koncertsal.
Billeder fra salen findes på nettet, men er beskyttet og derfor, desværre ikke angivet her.

 

 

 

Det gamle Rådhus.

Holbæk gl. Rådhus.
Det gamle rådhus er, efter udflytning af politiet blevet ombygget.
Det er dog især på grund af taget at bygningen er kommet i dette fine selskab.
Rådhuset har fået nyt tag. Det er lykkedes at bevare detaljer og kviste, men også de valgte tagsten må fremhæves, idet man har fundet nogle tagsten som har den samme profilering og det samme spil i nuancer som det oprindelige tag.

 

 

 

 

 

 

Laden på Vognserup Gods

Vognserup gods,

transformering af ladebygning.
Selv om der i det ydre er elementer vi havde set anderledes, er det prisværdigt at man har kastet sig over renoveringen af den store bygning, med den i Danmark utraditionelle, smukke trækonstruktion inde i laden.