Regnskab

Driftsregnskab
Indtægter:
Medlemskontingent 2016-63 pers. medl….12600,00
Medlemskontingent 2016-15 firmamedl……5250,00
Diverse indtægter…………………….350,00
Tilskud “Bevar mig vel”…………………0,00
Renter……………………………….18,34
i alt:…………………………….18218,34
Udgifter:
Kontingent Landsforeningen……………7760,00
Møder + Honorar……………………..1110,20
Annoncer……………………………1212,75
Trykning “Bevar mig vel”………………..0,00
Plakette………………………………0,00
Porto, kuverter NemID…………………734,65
Gebyrer……………………………..478,50
i alt:…………………………….11296,10
Driftsoverskud………………………6922,24
Ballance…………………………..18218,34
Status
Aktiver:
Indestående i SPKS pr 31/12-16……….24598,83
Passiver:
Formue saldo 1-1-2016……………….17676,59
Overskud ifølge driftsregnskab………..6922,24
i alt:…………………………….24598,83
Regnskabet for 2016 er afsluttet den 3.1.2017
Holbæk, den 3/1-2017
Steen Olsen, kasserer
Regnskabet er forsynet med følgende revisionspåtegning:
Ovenstående regnskab og foreliggende bilag er gennemgået,
beholdningen afstemt og fundet tilstede.
Godkendt 24 januar 2017
Leif Bahn / Peter Blumensaadt (sign.)