Budget

Et budget for 2017 er endnu ikke udarbejdet.