FBL-Holbæk

FORMÅL

Velkommen

Velkommen til Bevaringsforeningens hjemmeside.
Er der oplysninger om foreningen, som du ikke kan finde på siden, er du velkommen til at rette henvendelse til foreningens formand.

FLB-Holbæk

Bevaringsforeningen for Holbæk varetager bygningsmæssige / og byrumsmæssige bevaringsinteresser inden for hele Holbæk Kommune.

Bliv medlem

Som medlem af Bevaringsforeningen bidrager du til at støtte bevaringssagen, og du har adgang til foreningens arrangementer. Endvidere vil du 4 gange årligt modtage medlemsbladet ”By & Land”, der udsendes af Landsforeningen for bygnings-og landskabskultur. Du får adgang til de arrangementer, kurser m.v., som Landsforeningen arrangerer.
FLB-Holbæk udsender ligeledes ca. 4 gange årligt et nyhedsbrev ”bevar mig vel”, som indeholder aktuelt stof og nyheder inden for vort område.

Det årlige kontingent udgør 200 kr. Og et firmamedlemskab koster 400 kr. pr. år.

Bevaringsforeningens historie

“Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Holbæk Kommune”
blev stiftet den 21. juni 1971.
Det lange navn gør, at man i daglig tale blot omtaler foreningen som “Bevaringsforeningen“, eller FBL-Holbæk.