Foreningen for bygnings- og landskabskultur

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i år på Æglageret, Lindevej 6, 4300 Holbæk Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden for bestyrelsen 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer 5.Læs mere omGeneralforsamling 2019[…]