Referat af generalforsamling

Formandens beretning er udsendt i Nyhedsbrev, september 2020. Herudover var der flg. bemærkninger fra formanden:
Ved Tempelkrog Nord er der nu opsat mindst 7 skydeskjul, og adgangen til området bliver sandsynligvis begrænset.
Efterlysning af kandidater til plakette har ikke affødt nye emner.
Der er udpeget 10 historiske huse blandt 40 kandidater. Præmiering har fundet sted den 5. oktober.
Peter Sorenius har skrevet artikkel om 3 af de udvalgte huse til nordvestnyt.
Det er bestyrelsens oplevelse at kommunen generelt tager mange af vores
høringssvar ad notam. Således var der stor lydhørhed overfor vores kommentarer til tilbygning på Akaciegården.
På Havnevej 46 – 48, hvor et boligprojekt er undervejs, blev skitserede
parkeringspladser med indkørsel fra Brolæggerstræde fjernet. Disse er blevet placeret andetsteds på byggegrunden.
På Holbæk kaserne er der for år tilbage isat store vinduespartier, som ikke er i harmoni med bygningsmassen o.s.v.

Se hele referatet under NYHEDSBREVE