Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i år på
Æglageret, Lindevej 6, 4300 Holbæk
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden for bestyrelsen
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af eventuelle forslag
fra bestyrelse eller medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Foredrag efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen, – klokken 20.00 har vi fået
tidligere stadsarkitekt fra Frederiksberg Kommune
Ejvind Rostgaard til at komme og fortælle om sit virke
og sin rollen som stadsarkitekt.
Arkitekt MAA Ejvind Rostgaard har i mange år boet
i Holbæk Kommune og i 37 år været arkitekturens
frontkæmper på Frederiksberg.
Har vi i Holbæk brug for en stadsarkitekt?
Eller hører en sådan titel fortiden til?
Entreen er gratis. Øl, vand og kaff e kan købes på stedet