Fagbogens dag på Holbæk Bibliotek 5.oktober kl. 14-18

Bedre Byggeskik
Af særlig interesse for FBL-Holbæk er programpunktet “Byggeskik i Holbæk” ved Lene Floris, kl. 16.30.