Maglesø hvad sker der ?

Fordebat om fremtiden for Maglesø er igangsat
Holbæk Kommune har igangsat kommune- og lokalplanlægning for rekreativt fritidsområde ved Maglesø.
Udarbejdelse sker på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde for en fastholdelse af ejendommen Maglesøvej 6 med en publikumsorienteret funktion i stueplan, og fastholdelse af den nuværende parkeringsplads og de rekreative stiadgange i området, samt ønske fra grundejere om etablering af hestestald.
Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.
Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag d. 20. september 2018. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk.