Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen

Se referat via nedenstående link

180306 Referat gen.forsamling
Holbæk Skibsværft, Havnevej 7.

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden i følge vedtægterne:

Valg af dirigent
Beretning ved formanden for bestyrelsen
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Behandling af eventuelle forslag
fra bestyrelse eller medlemmer
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Foredrag efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen, – klokken 20.00 vil vores tidligere borgmester Jørn Sørensen komme og fortælle om arbejdet med- og tiden omkring, fredning af Holbæk Seminarium.
Indslaget er tænkt som en velvalgt markering af at
Bygningsfredningsloven netop i marts i år kan fejre 100 års jubilæum.
Entreen er gratis, men øl, vand og kaffe kan købes ved baren i stueplan.

Besøg på Holbæk gamle Seminarium
Den 18. marts kl. 14 vil der blive arangeret rundvisning på Seminariet.
Vi mødes oppe på torvet ved hovedindgangen.
Arkitekt Grethe Pontoppidan, som har arbejdet på
Rønnows Tegnestue, dengang de stod for renoveringen af seminariet, vil guide os. Hun er tillige formand for
udvalget for nyere tids arkitektur i Landsforeningen.
Alle er velkomne.