Ford grunden

Ford grunden
Næsten på toppen af Holbæk by barsler Holbæk Kommune med at give TK Development mulighed for bl.a. at opføre et 7 etages beboelseshus i bymidten på 23,5 m, et højhus kalder vi det her. Projektet er tegnet af Kullegaard Arkitekter og højhuset er en del af et nybyggeri med forretninger og beboelse, som planlægges opført på en grund, hvor der tidligere har ligget en bilforretning og et autoværksted. Højhuset er tænkt placeret længst inde på grunden mod øst, længst væk fra handelsgaden Smedelundsgade og tættest på boligkvarteret med villaer omkring Østre Skole.
Langs gaderne Rosen og Smedelundsgade er planlagt en randbebyggelse , men allerede inde bag denne er man oppe i 4 etager.
Kommunen har offentliggjort et lokalplanforslag for det område, hvor højhuset er tænkt placeret. Der har været afholdt borgermøde. Der var massiv protest.
Størstedelen af lokalplanområdet ligger i et af de udpegede kulturmiljøer i midtbyen og støder op til et andet. I Kommuneplanen står om udpegningen af kulturmiljøer i byerne bl.a.:
”Kommuneplanen skal sikre, at byudvikling og by omdannelse sker i respekt for de værdifulde kulturmiljøer. Dette skal ses i sammenhæng med, at der sker en afvejning mellem beskyttelsen af de værdifulde kulturmiljøer og den fremtidige udvikling i byerne. Holbæk Kommune har derfor udarbejdet
en kortlægning, som belyser hvilke værdifulde kulturmiljøer, der er sårbare over for forandring.”
Stedet, hvor højhuset er tænkt placeret, er tilfældigvis blevet til overs mellem de to udpegede kulturmiljøer. Det kan ikke være intentionen, at et tilfældigt højhus kommer til at bestemme stedets karakter, når der som her er værdifulde miljøer til begge sider at værne om.
I forhold til placeringen mellem de to kulturmiljøer, vurderes det i lokalplanforslaget at, – Placeringen af punkthuset (højhuset) på bagsiden af gadebebyggelsen vil være mindre sårbar med sin beliggenhed ud til store parkeringsflader?
”Parkeringsflader”! Der vil blive en sammenhængende asfaltflade til parkering på mere end 2500 m2 og 7500 m2, når man tager naboparkeringen til Føtex og Aldi med. Højhuset er placeret midt i disse parkeringsflader i øvrigt. Ikke et træ, bare asfalt. Det er omkring 25% af hele karréens areal. Vi har ikke noget imod, at byen fornyes. Det er tiltrængt flere steder. Men også ”bagsider” skal behandles med respekt, for ”forsiderne” og er en del af det samlede billede.
Skolegades beboelseshuse, hvoraf mange er bevaringsværdige, er alle i 1 ½ etage og vender ud mod det område, hvor højhuset tænkes placeret med 40 m til det nærmeste skel. Et af de huse, det går værst ud over, er dog Borgerstiftelsen fra 1862. Det er en velproportioneret beboelsesbygning i 2 etager med høj bevaringsværdi, ejet af Holbæk Kommune. Bygningen ligger med forsiden ud mod Markedspladsen umiddelbart nord for lokalplanområdet og med ”bagsiden” med altaner og have mod højhuset. Højhuset er placeret i Borgerstiftelsens matrikelskel, 18 m fra selve bygningen. Af skyggediagrammerne i lokalplanforslaget fremgår, at bygningen, dens altaner og hele haven vil ligge i skygge om eftermiddagen stort set hele året.
Den nuværende lokalplan for det aktuelle område giver mulighed for op til 4 etager, alt i overensstemmelse med Kommuneplanen. ”Så hvad skal det til for, at bygge et højhus i 7 etager?”, blev der spurgt på borgermødet. Og svaret kom prompte fra politikeren: ”Projektøkonomi”. TK Development ønsker naturligvis at skabe så meget profit som muligt, men det bør ikke være et afgørende argument i forhold til en anstændig byudvikling.